PN-EN 16603-10-02:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Inżynieria kosmiczna -- Weryfikacja

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania dotyczące weryfikacji wyrobów systemów kosmicznych. Zdefiniowano w niej podstawowe pojęcia procesu weryfikacji, kryteria określające strategię weryfikacji i określono wymagania dla implementacji programu weryfikacji. Zawarto w niej również wykaz oczekiwanej dokumentacji (tj. definicje wymagań dokumentów, DRD). Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania do różnych wyrobów na różnych poziomach od pojedynczego sprzętu do całego systemu. Aspekty weryfikacyjne związane z dziedziną są uzupełniane w normach właściwych dla tych dziedzin.
Dla procesu weryfikacji SW następujące normy są uważane za w pełni wystarczające do opracowania tych pozycji:
• ECSS-E-ST-40 Space engineering – Software
• ECSS-Q-ST-80 Space product assurance – Software product assurance
Szczegółowe wymagania dotyczące badania zostały ujęte w ECSS-E-ST-10-03.
Niniejsza norma nie wyodrębnia walidacji wyrobów kosmonautycznych jako oddzielnego procesu, ponieważ weryfikacja wyrobu odbywa się w oparciu o wymagania, które odnoszą się również do przydatności wyrobu do potrzeb jego zamierzonego zastosowania. W związku z tym walidację uzyskuje się poprzez proces weryfikacji, pod warunkiem, że na wyrób zostaną nałożone odpowiednie wymagania. Uznaje się, że badania i analizy występują również podczas procesu opracowywania wyrobu, ale nie są one objęte niniejszą normą, ponieważ nie są formalną weryfikacją wymagań w sensie relacji klient-dostawca. Wytyczne dotyczące weryfikacji znajdują się w powiązanym podręczniku ECSS-E-HB-10-02A. Wymagania dotyczące procesu inżynierii systemów zgromadzone są w ECSS-E-ST-10 "System Engineering"; specyficzne aspekty procesu SE są dalej opracowywane w dedykowanych normach, w szczególności: ECSS-E-ST-10-06 "Technical Specification", ECSS-E-ST-10-02 "Verification" (niniejsza norma) i ECSS-E-ST-10-03 "Testing". Normy te oparte są na tych samych zasadach, procesach i modelu dokumentacji. Możliwość zastosowania każdej z tych norm nie może być zatem rozpatrywana w oderwaniu od innych. Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16603-10-02:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria kosmiczna -- Weryfikacja
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16603-10-02:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14725:2004 - wersja angielska
ICS 49.140