PN-EN 16602-80:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Pewność produktów oprogramowania

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące pewności produktów oprogramowania do stosowania na potrzeby opracowywania i utrzymania oprogramowania dla systemów kosmicznych. Systemy kosmiczne obejmują załogowe i bezzałogowe statki kosmiczne, rakiety nośne, ładunki, eksperymenty i związane z nimi wyposażenie naziemne i infrastrukturę. Oprogramowanie obejmuje składniki oprogramowania sprzętowego. Niniejsza norma ma zastosowanie również do opracowywania lub ponownego wykorzystania oprogramowania niedostarczonego, które wpływa na jakość dostarczonego wyrobu lub usługi zapewnianej przez system kosmiczny, jeśli usługa jest wdrażana przez oprogramowanie. ECSS-Q-ST-80 powiązany jest z inżynierią kosmiczną i zarządzaniem, które są związane z branżami Inżynieria (E) i Zarządzanie (M) systemu ECSS i objaśnia w jaki sposób odnoszą się one do procesów pewności wyrobów oprogramowania. Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00. Dopasowanie niniejszej normy do specyficznego uzgodnienia biznesowego lub projektu, podczas opracowywania wymagań dotyczących pewności produktu oprogramowania jest również uwzględnione w punkcie 4.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16602-80:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Pewność produktów oprogramowania
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 119
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16602-80:2018 [IDT]
ICS 35.080, 49.140