PN-EN 16602-70-39:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Spawanie materiałów metalowych na sprzęt latający

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące procesów i zapewnienia jakości dla różnych metod spawania metali (ręczne, automatyczne, półautomatyczne i maszynowe) stosowanych w lotach kosmicznych. Niniejsza norma może być również stosowana do czynności spawania naziemnych urządzeń i sprzętu kosmonautycznego oraz modeli rozwoju sprzętu latającego. Norma obejmuje wszystkie procesy spawania stosowane do łączenia materiałów metalowych do stosowania w kosmosie. Obejmują one między innymi:
• Spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (GTAW) / Spawanie w osłonie gazów (TIG), (proces 14)
• Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (GMAW) / Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG), (proces 13)
• Spawanie plazmowe (PAW) / Spawanie łukiem plazmowym (PTA), (proces 15)
• Spawanie wiązką elektronów (EBW), (proces 51)
• Spawanie wiązką laserową (LBW), (proces 52)
• Spajanie tarciowe z przemieszaniem (proces 43)
• Spawanie impulsem magnetycznym (proces 442)
• Zgrzewanie tarciowe liniowe (proces 42)
• Zgrzewanie tarciowe bezwładnościowe (proces 42)
Specyficzne numery wyżej wymienionych procesów podane zostały zgodnie z normą ISO 4063:2009.
W niniejszej normie nie podano szczegółów dotyczących etapu definiowania spawania lub etapu wstępnej oceny spawania, uwzględniających określenie naddatków projektowych.
Niniejsza norma może być dopasowana do specyficznych charakterystyk projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16602-70-39:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Spawanie materiałów metalowych na sprzęt latający
Data publikacji 31-01-2019
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16602-70-39:2018 [IDT]
ICS 25.160.10, 49.140