PN-EN 16602-70-38:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Lutowanie wysokiej niezawodności do montażu powierzchniowego i technologii mieszanej

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania techniczne i postanowienia dotyczące zapewnienia jakości podczas wytwarzania i weryfikacji wysokiej niezawodności obwodów elektronicznych w oparciu o urządzenia do montażu powierzchniowego (SMD) i technologii mieszanej. W normie zdefiniowano kryteria odbioru i odrzucenia dla wysoce niezawodnego wytwarzania zespołów obwodów do montażu powierzchniowego i mieszanych technologii, które są odporne na normalne warunki naziemne, przeciążenia wibracyjne i środowisko narzucone przez lot kosmiczny. Niniejszym dokumentem objęto odpowiednie narzędzia, prawidłowe materiały, konstrukcję i wykonanie. Normy dotyczące wykonania zostały włączone w celu zapewnienia rozróżnienia między pracą prawidłową i nieprawidłową. Montaż urządzeń z zawartością ołowiu do końcówek z otworami przelotowymi i ogólne zasady lutowania są ujęte w ECSS-Q-ST-70-08. Wymagania odnoszące się do płytek z obwodami drukowanymi są zawarte w ECSS-Q-ST-70-10, ECSS-Q-ST-70-11 i ECSS-Q-ST-70-12. Mocowanie i podpieranie urządzeń, końcówek i przewodów opisanych w niniejszym dokumencie odnosi się do zespołów na poziomie PCB zaprojektowanych do ciągłej pracy podczas misji w zakresie granicznych wartości temperatury od -55 °C do +85 °C. Dla temperatur poza tym normalnym zakresem, przeprowadzane jest specjalne projektowanie, weryfikacja i badania kwalifikacyjne w celu zapewnienia niezbędnej zdolności do przetrwania w środowisku. W urządzeniach mających wysokie rozpraszanie ciepła (na przykład temperatury złącza 110 °C, tranzystory mocy), aby zapewnić, że połączenia lutowane nie przekraczają 85 °C stosuje się specjalne radiatory termiczne. Weryfikację procesów montażu SMD wykonuje się w pojazdach testowych (próbki weryfikacyjne montażu powierzchniowego). Cykl temperaturowy zapewnia eksploatacyjny czas użytkowania statku kosmicznego. Jednakże, badania mechaniczne wskazują jedynie wiarygodność SMD, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby badany pojazd reprezentował każdą konfigurację lotu. Niniejsza norma nie obejmuje kwalifikacji i odbioru sprzętu EQM i FM z technologią montażu powierzchniowego i technologii mieszanej. Badania kwalifikacyjne i odbiorcze sprzętu wyprodukowanego zgodnie z niniejszą normą są objęte ECSS-E-ST-10-03. Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego, zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16602-70-38:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Lutowanie wysokiej niezawodności do montażu powierzchniowego i technologii mieszanej
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 153
Grupa cenowa XC
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16602-70-38:2019 [IDT]
ICS 25.160.50, 49.140