PN-EN 16602-70-26:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności

Zakres

W niniejszej normie określono:
• Wymagania dla niżej wymienionych zaciskanych połączeń przewodów przeznaczonych do połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności, do stosowania w statkach kosmicznych i związanym z nimi wyposażeniu pracującym w warunkach głębokiej próżni, cyklicznych zmian temperatury i drgań rakiety nośnej:
– wymiennych styków, przewodów jednożyłowych
– wymiennych styków, przewodów wielożyłowych
– złączy współosiowych, ferruli
– końcówek oczkowych i połączeń splatanych.
UWAGA Są to najpowszechniej używane zaciskane połączenia przewodów i są one przedstawione na Rysunku 1-1.
• Ogólne warunki, jakie należy spełnić w celu zatwierdzenia połączeń innych niż te wymienione powyżej.
UWAGA Dodatkowe kształty zacisków, nieujęte w niniejszej normie, wymieniono (niewyczerpująco) w informacyjnym Załączniku A.
• Postanowienia dotyczące pewności zarówno dla specyficznych jak i ogólnych połączeń wyżej wspomnianych.
• Wymagania dotyczące szkolenia i certyfikacji operatorów jak i inspektorów (Podrozdział 5.5.2), dodatkowo do tych wymienionych w ECSS-Q-ST-20.
Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16602-70-26:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16602-70-26:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16602-70-26:2015-01 - wersja angielska
ICS 49.060, 49.140