PN-EN 16602-70-14:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Korozja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji materiałów i procesów wybranych w celu zapewnienia ochrony przed korozją. W celu spełnienia wymagań dotyczących materiałów i procesów wykorzystywanych w określonych zastosowaniach, w locie, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych badań. W niniejszej normie określono zachowanie się metali i stopów, ale nie zwalnia to z odpowiedzialności za rozważenie możliwości degradacji innych materiałów, takich jak polimery i wyroby ceramiczne. Niniejsza norma odnosi się wyłącznie do materiałów metalowych. Niniejszym dokumentem nie objęto wymagań dotyczących ochrony przed pękaniem na skutek korozji naprężeniowej (SSC) które ujęte są w normie ECSS-Q-ST-70-36. Obejmuje ona typowe programy statków kosmicznych i rakiet nośnych na ziemi przez okres nie dłuższy niż 10 lat. Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16602-70-14:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Korozja
Data publikacji 19-02-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16602-70-14:2018 [IDT]
ICS 49.040, 49.140