PN-EN 16601-00:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Systemy kosmiczne -- Seria EN 16600 -- Opis, implementacja i wymagania ogólne

Zakres

Niniejszy dokument jest dokumentem najwyższego poziomu w serii EN 16000 Norm Europejskich z zakresu kosmonautyki. Podano w nim ogólne wprowadzenie do Norm Europejskich z zakresu kosmonautyki i ich zastosowania w programach i projektach kosmicznych. Jego celem jest dostarczenie użytkownikom przeglądu systemu europejskich norm kosmonautycznych (który jest oparty na systemie ECSS), razem z wprowadzeniem do różnych dziedzin zastosowania i dyscyplin objętych przez ten zestaw norm i procesami zaangażowanymi w generowanie i stosowanie tych norm. Jako wprowadzenie do programów kosmicznych, opisano uczestników projektów kosmicznych i relacje klient-dostawca.
Dziedzinami są:
• Seria EN 16001: System kosmiczny i zarządzanie projektem kosmicznym
• Seria EN 16002: Pewność wyrobów kosmonautycznych
• Seria EN 16003: Inżynieria kosmiczna
• Seria EN 16004: Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej
Omówiono zastosowanie systemu ECSS do projektów kosmicznych w łańcuchu klient-dostawca i opisano metodę praktycznego dopasowania razem z metodami gromadzenia i przetwarzania opinii użytkowników. Na zakończenie określono wymagania najwyższego poziomu dla wdrożenia systemu ECSS w projektach/programach kosmicznych. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich zamówień dotyczących wyrobów kosmonautycznych. Z mocą od daty zatwierdzenia, niniejsza norma ogłasza przyjęcie dokumentu zewnętrznego na podstawie ograniczonej do zastosowania w systemie europejskiej współpracy w dziedzinie normalizacji przestrzeni kosmicznej (ECSS). Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z Rozdziałem 7 niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16601-00:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Systemy kosmiczne -- Seria EN 16600 -- Opis, implementacja i wymagania ogólne
Data publikacji 26-02-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16601-00:2019 [IDT]
ICS 01.040.49, 49.140