PN-EN 16590-4:2014-08 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 25119-4:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia

Zakres

W niniejszej części EN 16590 przedstawiono zasady ogólne dotyczące wytwarzania, funkcjonowania, modyfikacji i procesów wsparcia w odniesieniu do części systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS) w ciągnikach używanych w rolnictwie i leśnictwie, a także w maszynach samobieżnych z operatorem jadącym i maszynach zawieszanych, półzawieszanych i przyczepianych stosowanych w rolnictwie. Niniejsza część może mieć również zastosowanie do urządzeń komunalnych (np. maszyn do zamiatania ulic). Określono w niej cechy i kategorie wymagane w odniesieniu do SRP/CS w celu realizowania ich funkcji bezpieczeństwa.
Niniejsza część EN 16590 ma zastosowanie do części systemów elektrycznych/elektronicznych/elektronicznych programowalnych związanych z bezpieczeństwem (E/E/PES), jako że odnoszą się one do systemów mechatronicznych. Nie określono, które funkcje bezpieczeństwa, kategorie lub poziomy zapewnienia bezpieczeństwa zalecane są do stosowania do poszczególnych maszyn.
Normy dotyczące konkretnej maszyny (normy typu C) mogą identyfikować poziomy zapewnienia bezpieczeństwa i/lub kategorie lub zaleca się, aby były określone przez producenta maszyny na podstawie oceny ryzyka.
Nie ma ona zastosowania do systemów niebędących E/E/PES (np. hydraulicznych, mechanicznych lub pneumatycznych).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16590-4:2014-08 - wersja polska
Tytuł Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia
Data publikacji 14-09-2018
Data wycofania 05-03-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 16590-4:2014 [IDT], ISO 25119-4:2010 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 65.060.01, 35.240.68
Zastąpiona przez PN-EN ISO 25119-4:2019-03 - wersja angielska