PN-EN 16584-3:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM) -- Wymagania ogólne -- Część 3: Właściwości przeszkód przezroczystych i rozwiązań do przeciwdziałania poślizgom

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano określone wymagania dotyczące "Rozwiązań przeznaczonych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się", stosowane zarówno w infrastrukturze, jak i w taborze, a także opisano ocenę tych rozwiązań. W normie podano co następuje:
– Definicje i wymagania dotyczące rozwiązań w szczególnych aspektach dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, jak zostało to określone w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” (TSI PRM).
– W normie określono ogólne czynniki istotne dla podróżowania bez przeszkód, w tym oświetlenie, kontrast, elementy dotykowe, przekaz informacji wizualnych i akustycznych. Definicje i wymagania podane w normie mają zastosowanie do infrastruktury i taboru kolejowego.
– Norma dotyczy tylko aspektów dostępności dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się. Nie określono w niej wymagań i definicji innych niż związanych z osobami o ograniczonej możliwości poruszania się.
– W normie przyjęto określony stan techniczny eksploatowanej infrastruktury lub taboru.
– Jeżeli przytoczono wymiary minimalne lub maksymalne, to absolutnie NIE są to wymagania nominalne.
"Wymagania ogólne" normy podano w trzech częściach:
– Część 1 zawiera:
– kontrast;
– Część 2 zawiera:
– informacje mówione;
– informacje pisane;
– informacje dotykowe;
– piktogramy;
– Niniejszy dokument jest Częścią 3 i zawiera:
– oświetlenie;
– niskie właściwości odbijające;
– przeszkody przezroczyste;
– rozwiązania do przeciwdziałania poślizgom.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16584-3:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Rozwiązania przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM) -- Wymagania ogólne -- Część 3: Właściwości przeszkód przezroczystych i rozwiązań do przeciwdziałania poślizgom
Data publikacji 28-04-2017
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16584-3:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.020, 11.180.01