PN-EN 16523-2+A1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 2: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych w stanie gazowym w warunkach ciągłego kontaktu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania w celu wyznaczania odporności materiałów odzieży ochronnej, rękawic ochronnych i obuwia ochronnego na przenikanie potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych w stanie gazowym w warunkach ciągłego kontaktu. Niniejsza metoda badania jest odpowiednia do oceny ochrony przed substancjami chemicznymi w stanie gazowym, które mogą być zbierane jedynie przez ciekłe lub gazowe media zbierające. Niniejsza metoda nie jest odpowiednia do oceny gazowych mieszanin substancji chemicznych. W niniejszej metodzie badania opisano modyfikacje EN 16523-1 niezbędne do prowadzenia badania odporności na substancje chemiczne w stanie gazowym, które mogą być zbierane przez ciekłe lub gazowe media zbierające.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16523-2+A1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 2: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych w stanie gazowym w warunkach ciągłego kontaktu
Data publikacji 01-02-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 16523-2:2015+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16523-2:2015-05 - wersja angielska
ICS 13.340.01