PN-EN 16477-1:2017-01 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Szkło w budownictwie -- Szkło malowane do zastosowań wewnętrznych -- Część 1: Wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania jakościowe (w odniesieniu do wad optycznych, wizualnych i wad krawędzi) oraz badania trwałości szkła malowanego do zastosowań wewnętrznych w budynku.
Niniejsza norma dotyczy badania farb, które można stosować do produkcji szkła malowanego. Badania trwałości przeprowadza się na szkle sodowo-wapniowo-krzemianowym będącym reprezentatywnym podłożem.
Szkło malowane, zgodne z niniejszą normą, może mieć następujące podłoża: szkło podstawowe, szkło podstawowe specjalne, szkło podstawowe wzmacniane chemicznie, szkło podstawowe i szkło podstawowe specjalne poddane obróbce termicznej, szkło warstwowe i szkło warstwowe bezpieczne.
Szkło malowane może być półprzezroczyste, przezroczyste lub opakowe i dostarczane w wymiarach magazynowych/standardowych oraz w wymiarach ścisłych.
UWAGA 1 Wyroby artystyczne wykluczono z zakresu niniejszej normy.
Niniejszej normy nie stosuje się do szkła malowanego stosowanego w atmosferach agresywnych i/lub w pomieszczeniach o stale wysokiej wilgotności, np. hale jeździeckie, baseny pływackie, łaźnie medyczne, sauny itp.
UWAGA 2 Łazienek i kuchni nie uznaje się za pomieszczenia z atmosferą o stale wysokiej wilgotności.
W niniejszej normie nie podano wymagań dotyczących obramowania, mocowania ani innych systemów wsporczych.
UWAGA 3 Przydatne porady dotyczące tych elementów podano w informacyjnym Załączniku C.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16477-1:2017-01 - wersja polska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Szkło malowane do zastosowań wewnętrznych -- Część 1: Wymagania
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 16477-1:2016 [IDT]
ICS 81.040.20