PN-EN 16436-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 2: Zespoły

Zakres

Niniejszy dokument opisuje i określa charakterystyki i wymagania funkcjonalne zespołów wykonanych z węży i rur zgodnych z EN 16436-1:2014+A2:2018 stosowanych w tych samych warunkach.
Wszystkie przyłącza podane są w Załączniku B.
Niniejszy dokument definiuje tylko szczególne przyłącza, które nie są zdefiniowane w innych normach (np. EN 16129).

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16436-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 2: Zespoły
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 16436-2:2018 [IDT]
ICS 23.040.70