PN-EN 16436-1+A2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa charakterystyki i wymagania funkcjonalne dla rur i węży wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego do stosowania z handlowym propanem lub handlowym butanem i ich mieszaninami, w fazie gazowej urządzeń podłączonych do:
— zbiornika ciśnieniowego gazu poprzez elementy regulacyjne,
— zbiornika ciśnieniowego gazu do urządzenia,
— elementów regulacyjnych do urządzenia, i
— elementów regulacyjnych na instalacji gazowej,
w środowisku o temperaturach od -30 °C do +70 °C. Ciśnienia robocze mieszczą się od 0 bar do 30 bar.
W Tablicy 1 zdefiniowane są trzy klasy w zależności od maksymalnego ciśnienia pracy i minimalnej temperatury otoczenia.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje tylko przewodowe części zespołu. Same zespoły będą objęte przez EN 16436-2.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy rur do:
— potrzeb spawalnictwa (patrz EN ISO 3821, EN 1327);
— układów napędowych;
— przesyłania LPG (patrz EN 1762).

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16436-1+A2:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury
Data publikacji 05-12-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 16436-1:2014+A2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16436-1+A1:2016-04 - wersja angielska
ICS 23.040.70