PN-EN 16350:2014-08 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Rękawice ochronne -- Właściwości elektrostatyczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono dodatkowe wymagania dotyczące rękawic ochronnych użytkowanych w obszarach, w których występują lub mogą wystapić strefy łatwopalne lub strefy zagrożone wybuchem (patrz IEC 60079-32-1). W normie określono metodę badań i wymagania dotyczące skuteczności, znakowania i informacji dla rękawic ochronnych o właściwościach antyelektrostatycznych w celu zminimalizowania zagrożeń wybuchem.
Niniejsza norma nie obejmuje:
- ochrony urządzeń elektronicznych;
- ochrony przed napięciem sieci elektrycznej;
- izolacyjnych rękawic ochronnych do prac pod napięciem (EN 60903);
- rękawic ochronnych dla spawaczy (EN 12477).
Wymagania określone w niniejszej normie mogą być niewystarczające dla warunków atmosfery łatwopalnej, wzbogaconej w tlen. Zaleca się, aby niniejsza Norma Europejska była stosowana ze szczegółowymi normami odnoszącymi się do zagrożeń, przed którymi ma chronić rękawica.
UWAGA Rękawice ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych są skuteczne tylko w przypadku uziemienia użytkownika przy rezystancji mniejszej niż 10^8 Ω.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16350:2014-08 - wersja polska
Tytuł Rękawice ochronne -- Właściwości elektrostatyczne
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 16350:2014 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
ICS 13.340.40