PN-EN 16309+A1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków -- Metodyka obliczania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest jedną z części zestawu Norm Europejskich. Norma podaje określone metody i wymagania dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych budynku przy uwzględnieniu funkcjonalności budynku i jego technicznych charakterystyk.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do wszystkich typów budynków zarówno nowych, jak i istniejących. W pierwszej wersji niniejszej normy socjalny wymiar zrównoważoności koncentruje się na ocenie aspektów i wpływie etapu użytkowania budynku wyrażonych za pomocą następujących kategorie socjalnych właściwości użytkowych (z EN 15643-3):
- dostępność
– możliwość przystosowania
– zdrowie i komfort
– wpływ sąsiedztwa
– utrzymanie
- bezpieczeństwo i ochrona

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16309+A1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków -- Metodyka obliczania
Data publikacji 10-12-2014
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 16309:2014+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16309:2014-05 - wersja angielska
ICS 91.040.01