PN-EN 16194:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Przenośne nie podłączone do kanalizacji kabiny toaletowe -- Wymagania dla obsługi i produktów związanych z rozmieszczeniem kabin i produktów sanitarnych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska stosowana jest do mobilnych kabin toaletowych (włączając toalety suche), które nie są podłączone do systemu kanalizacji. Określono wymagania obsługi dotyczące rozmieszczenia kabin i wymagań zależnych dla kabin i produktów sanitarnych z uwzględnieniem higieny, zdrowia i bezpieczeństwa. Określono minimum wymagań jakościowych dotyczących kabin i produktów sanitarnych jak również odnoszących się do wymaganej czystości, liczby przewidywanych kabin, lokalizacji i przerw na czyszczenie/usuwanie

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16194:2012 - wersja angielska
Tytuł Przenośne nie podłączone do kanalizacji kabiny toaletowe -- Wymagania dla obsługi i produktów związanych z rozmieszczeniem kabin i produktów sanitarnych
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
Wprowadza EN 16194:2012 [IDT]
ICS 03.080.30, 91.040.99