PN-EN 16186-4:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 4: Układ i dostęp

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano zasady projektowania i wymagania w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu, oświetlenia, siedzenia i wyjścia z kabiny maszynisty. Różne wymiary są oparte na danych antropometrycznych określonych w EN 16186-1. W niniejszej normie zawarto również odpowiednie metody ich oceny. Obejmuje ona następujące aspekty:
– wymiary i układ wnętrza;
– dostęp do drzwi, stopnie, charakterystyka podłogi;
– wymiary siedziska i odstępy;
– oświetlenie wnętrza kabiny;
– wyjście ewakuacyjne;
– znaki i napisy.
Niniejsza część serii EN 16186 dotyczy elektrycznych zespołów trakcyjnych (EMU), spalinowych zespołów trakcyjnych (DMU), wagonów silnikowych, lokomotyw i wagonów sterowniczych.
UWAGA 1 Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do taboru kolejowego w zakresie dyrektywy 2008/57/WE.
Niniejsza część EN 16186 dotyczy pulpitu maszynisty zainstalowanego na lewo, na prawo lub w centralnym miejscu kabiny maszynisty. Ze względu na przestrzeń kabiny i ograniczenia związane z integracją z pulpitem, układ pulpitu może się różnić.
UWAGA 2 Ze względu na ograniczenia w systemach kolejowych poziom komfortu i dostępności dla osób niemieszczących się w określonym przedziale antropometrycznym może być różny od zdefiniowanego w EN 16186–1. Zazwyczaj operatorzy dają sobie radę z potencjalnymi ograniczeniami, gdy maszynista wykorzystuje pełen zakres pozycji fotela (jak zdefiniowano w niniejszej normie) przy skrajnych wymiarach ciała (jak zdefiniowano w EN 16186-1).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do OTM, tramwajów, pojazdów metra i kolei lekkiej.
UWAGA 3 W przypadku OTM patrz EN 14033-1 oraz EN 15746-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16186-4:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 4: Układ i dostęp
Data publikacji 06-08-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16186-4:2019 [IDT]
ICS 45.060.10