PN-EN 16186-3+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wszystkie niezbędne zasady projektowania i związane z nimi kryteria oceny, jak również wytyczne dotyczące projektowania informacji i odpowiednich powiązań z użytkownikiem kabiny maszynisty EMU, DMU, wagonów, lokomotyw i wagonów sterowniczych.
UWAGA 1 Niniejsza norma ma zastosowanie do taboru kolejowego w zakresie dyrektywy 2008/57/WE.
Norma uwzględnia zadania, jakie powinien wykonać maszynista oraz uwzględnia czynnik ludzki. W normie opisano porządkowanie i wyświetlanie informacji. Dotyczy bezpośrednio wyświetlania aplikacji, takich jak TRD, ETD, CCD i TDD i może być uzupełniona przez serię CLC/TS 50459. Norma nie ma zastosowania do już dopuszczonych systemów ATP. Jeżeli wymagania niniejszej normy są sprzeczne z dokumentem ERA DMI (ERA_ERTMS_015560), to zaleca się aby wymagania podane w dokumencie ERA DMI miały charakter nadrzędny dla CCD ETCS.
UWAGA 2 Dla rozwiązywania wszelkich rozbieżności (np. 5.4.2.3) oczekuje się od ERA zharmonizowanie filozofii korzystania ERA DMI z niniejszą normą.
Wszystkie oceny oparte na wymaganiach normatywnych niniejszej normy mają zastosowanie głównie do:
– symboli podanych w Załączniku A,
– układu obszaru wyświetlacza zgodnego z Rysunkiem 2 (ogólna organizacja informacji),
– barw i czcionek,
– informacji dźwiękowych.
Niniejsza norma ma zastosowanie do następujących aspektów związanych z:
– czytelnością i zrozumiałością wyświetlanych informacji: ogólnymi zasadami dotyczącymi rozmieszczenia informacji na wyświetlaczach, w tym wielkości znaków i odstępów;
– określeniem jednolitych barw, symboli itp.;
– określeniem jednolitych zasad dotyczących interfejsu poleceń (za pomocą przycisków lub dotknięcia ekranu): wielkości, symbolu, czasu reakcji, sposobu przekazywania informacji zwrotnych do maszynisty itp.;
– ogólnym rozmieszczeniem (struktur dialogu, kolejności, zasad rozmieszczenia, zasad kolorystyki), symboli, informacji dźwiękowych, organizacji wprowadzania danych.
UWAGA 3: O ile w normie opisano, w jaki sposób mogą być podane informacje do celów eksploatacji oraz w sytuacjach awaryjnych, to zasady eksploatacji i sytuacje awaryjne nie zostały w niej określone.
W normie nie zawarto wymagań dotyczących bezpieczeństwa związanego z wyświetlaniem informacji.
Niniejsza norma określa minimalne wymagania i nie uniemożliwia bardziej złożonych rozwiązań.
Wymagania opisujące funkcje z zastosowaniem wyświetlacza są poza zakresem niniejszej normy.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do tramwajów, metra i pojazdów kolei lekkiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16186-3+A1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy
Data publikacji 29-01-2019
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16186-3:2016+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16186-3:2016-10 - wersja angielska
ICS 45.060.10