PN-EN 16186-1+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 1: Dane antropometryczne i widoczność

Zakres

Niniejsza część EN 16186 ma zastosowanie do kabin maszynisty elektrycznego zespołu jezdnego (EMU), spalinowego zespołu trakcyjnego (DMU), wagonów silnikowych, lokomotyw i wagonów sterowniczych.
UWAGA 1 Niniejszą normę stosuje się do taboru kolejowego objętego zakresem dyrektywy 2008/57/WE.
Niniejsza część EN 16186 ma zastosowanie do pulpitów maszynisty instalowanych po lewej stronie, po prawej stronie kabiny lub w jej centralnym położeniu. Odnośnie do maszyn torowych, patrz EN 14033-1 i EN 15746-1.
W niniejszej części EN 16186 określono:
– dane antropometryczne;
– warunki widoczności z kabiny maszynisty, w tym widoczność do przodu z uwzględnieniem pozycji odniesienia dla sygnałów przytorowych;
– metod oceny.
UWAGA Z powodu ograniczeń systemów kolejowych poziom widoczności przewidzianej dla osób niemieszczących się w określonym przedziale antropometrycznym może być różny. Zależnie od systemu zarządzania bezpieczeństwem operatorzy uwzględniają potencjalne ograniczenie widoczności z przodu, jeżeli siedzenie maszynisty znajduje się w skrajnym położeniu w związku ze skrajną wysokością ciała.
Rzeczywiste nawyki dotyczące siedzenia i pozycjonowania maszynistów związane z widocznością, w przypadku gdy maszyniści znajdują się w przedziale danych antropometrycznych zawartych w niniejszej normie albo poza nim, nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu. Niniejsza norma nie ma zastosowania do tramwajów, metra i pojazdów kolei lekkiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16186-1+A1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 1: Dane antropometryczne i widoczność
Data publikacji 29-01-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16186-1:2014+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16186-1:2015-01 - wersja angielska
ICS 45.060.10