PN-EN 16157-3:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 3: Publikacja sytuacji

Zakres

W niniejszym dokumencie wymieniono oraz zdefiniowano komponenty wspierające wymianę i współdzielenie danych, i informacji w zakresie ruchu drogowego, i podróży. Komponenty zawierają podstawy oraz kontekst zawartości danych, struktury danych oraz relacji i komunikacji. Niniejszy dokument stosuje się do:
– informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podróży, związanej z siecią dróg (miejskich i pozostałych),
– informacji dotyczącej transportu publicznego, mającej bezpośrednie znaczenie dla korzystania z sieci dróg (np. połączenie drogowe poprzez pociąg lub prom),
– informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podróży dla C-ITS.
W niniejszym dokumencie określono specyfikację wymiany danych pomiędzy podanymi poniżej, dwoma dowolnymi uczestnikami:
– Centrum informacji o ruchu (TICs),
– Centrum kontroli ruchu (TCCs),
– Dostawcą usług (SPs).
Niniejszy dokument może mieć również zastosowanie do innych uczestników.
Niniejszy dokument obejmuje, co najmniej, następujące typy informacji:
– o wydarzeniach w ruchu drogowym – planowanych i nieplanowanych zdarzeniach na drodze oraz w otaczającym środowisku,
– o działaniach zainicjowanych przez operatora,
– dane pomiarowe ruchu drogowego, dane o stanie i dane o czasie podróży,
– informację o podróży, która ma znaczenie dla użytkowników dróg, włączając pogodę i informacje środowiskowe,
– informację o zarządzaniu ruchem drogowym oraz wskazówki dotyczące użytkowania sieci dróg.
W niniejszym dokumencie określono wspólne struktury informacyjne, wzajemne powiązania, role, atrybuty oraz skojarzone typy danych wymaganych do publikacji sytuacji o ruchu i podróży w ramach DATEX II. Jest to określone jako submodel DATEX II Publikacja Sytuacji, który stanowi część modelu danych DATEX II niezależnego od platformy, ale w tej części wyklucza się te elementy, które dotyczą:
– informacji o lokalizacji, które określono w FprEN 16157-2;
– wspólnych elementów informacyjnych określonych w EN 16157-7.

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16157-3:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 3: Publikacja sytuacji
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 163
Grupa cenowa XC
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 16157-3:2018 [IDT]
ICS 35.240.60