PN-EN 16157-2:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 2: Pozycjonowanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej (seria EN 16157) wymieniono i zdefiniowano komponenty wspierające wymianę i współdzielenie danych oraz informacji dla ruchu i podróży. Komponenty zawierają podstawy oraz kontekst dla zawartości danych, struktury danych oraz relacji i komunikacji.
Niniejsza wieloczęściowa Norma Europejska dotyczy:
– informacji związanej z ruchem drogowym oraz podróżą, która ma znaczenie dla sieci dróg (miejskich i pozostałych),
– informacji związanej z transportem publicznym, która ma bezpośrednie znaczenie dla korzystania z sieci dróg (np. połączenie drogowe za pośrednictwem pociągu lub promu),
– informacji związanej z ruchem drogowym oraz podróżą dla skoordynowanych inteligentnych systemów transportowych (C-ITS).
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto specyfikację wymiany danych pomiędzy dowolnymi dwoma z niżej wymienionych podmiotów:
– Centrum Informacji o Ruchu (TICs),
– Centrum Kontroli Ruchu (TCCs),
– Dostawcy Usług (SPs).
Niniejsza Norma Europejska może mieć zastosowanie do innych podmiotów.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje, co najmniej, następujące rodzaje treści informacyjnych:
– informacje o wydarzeniach w ruchu drogowym – planowane i nieplanowane zdarzenia na drodze oraz w otaczającym środowisku,
– informacje o akcjach zainicjowanych przez operatora,
– dane pomiarowe o ruchu drogowym, statusie oraz czasie podróży,
– informacje o podróży mające znaczenie dla użytkowników dróg, włączając pogodę i informację środowiskowe,
– informacje o zarządzaniu ruchem drogowym oraz informacje i porady dotyczące użytkowania sieci dróg.
W niniejszej części serii EN16157 określono wspólne struktury informacyjne, relacje, role, atrybuty oraz skojarzone rodzaje danych do implementacji systemów odniesień lokalizacji wykorzystywanych w połączeniu z publikacjami zdefiniowanymi w ramach DATEX II. Zdefiniowano również publikacje DATEX II do wymiany predefiniowanych lokalizacji. Jest to część niezależnego modelu danych platformy DATEX II.

* wymagane pola

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16157-2:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 2: Pozycjonowanie
Data publikacji 19-06-2019
Liczba stron 224
Grupa cenowa XE
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 16157-2:2019 [IDT]
ICS 35.240.60