PN-EN 16157-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 1: Kontekst i struktura

Zakres

W niniejszym dokumencie wymieniono oraz zdefiniowano komponenty wymagane do wymiany i współdzielenia danych, i informacji w zakresie ruchu drogowego, i podróży. Komponenty zawierają podstawy oraz kontekst zawartości danych, struktury danych oraz relacji, i komunikacji.
Niniejszy dokument stosuje się do:
– informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podróży, związanej z siecią dróg (miejskich i pozostałych),
– informacji dotyczącej transportu publicznego, mającej bezpośrednie znaczenie dla korzystania z sieci dróg (np. połączenie drogowe poprzez pociąg lub prom),
– informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podróży w przypadku skoordynowanych inteligentnych systemów transportowych (C-ITS).
W niniejszym dokumencie określono specyfikację wymiany danych pomiędzy podanymi poniżej, dwoma dowolnymi uczestnikami:
– Centrum informacji o ruchu (TICs),
– Centrum kontroli ruchu (TCCs),
– Dostawcą usług (SPs).
Niniejszy dokument może mieć również zastosowanie do innych uczestników.
Niniejszy dokument obejmuje, co najmniej, następujące typy informacji:
– o wydarzeniach w ruchu drogowym – planowanych i nieplanowanych zdarzeniach na drodze oraz w otaczającym środowisku,
– o działaniach zainicjowanych przez operatora,
– dane pomiarowe ruchu drogowego, dane o stanie i dane o czasie podróży,
– informację o podróży, która ma znaczenie dla użytkowników dróg, włączając pogodę i informacje środowiskowe,
– informację o zarządzaniu ruchem drogowym oraz wskazówki dotyczące użytkowania sieci dróg.
W niniejszej części EN 16157 określono strukturę DATEX II, której dotyczą wszystkie części niniejszej Normy Europejskiej, kontekst zastosowania i podejście modelowe przyjęte i stosowane w niniejszej Normie Europejskiej. To podejście opisano przy użyciu metod formalnych i zawiera obowiązkowe odniesienia do wszystkich pozostałych części.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16157-1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 1: Kontekst i struktura
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN 16157-1:2018 [IDT]
ICS 35.240.60