PN-EN 160100:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Specyfikacja grupowa -- Uznanie zdolności producenta zespołów na płytkach drukowanych o ocenionej jakości

Zakres

Opisano zespoły płytek drukowanych o ocenionej jakości które spełniają kryteria dotyczące modułów elektronicznych zdefiniowanych w specyfikacji wspólnej. Dotyczy to zarówno wyrobów na zamówienie klienta jak również wyrobów katalogowych i określono właściwości oceniane i metody badań stosowane w uznaniu zdolności, kontroli zgodności jakości (partia za partią) i utrzymaniu uznania. Kryteria przyjęcia w przypadku specjalnych zespołów płytek drukowanych będą podane w odrębnej specyfikacji szczegółowej zgodnej ze specyfikacją szczegółową ramową

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 160100:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Uznanie zdolności producenta zespołów na płytkach drukowanych o ocenionej jakości
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 29-08-2005
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 160100:1997 [IDT]
ICS 31.180