PN-EN 1601:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu w benzynie bezołowiowej -- Metoda chromatografii gazowej (O-FID)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę chromatografii gazowej oznaczania ilościowego poszczególnych związków tlenowych w benzynie bezołowiowej o końcowej temperaturze wrzenia nie wyższej niż 220 °C, w zakresie od 0,17 % (m/m) do 15 % (m/m) w bezpośredniej analizie (bez rozcieńczania) i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu do 3,9 % (m/m).

W przypadku próbek, w których zawartość jednego ze związków tlenowych jest większa niż 15 % (m/m), została podana procedura rozcieńczania próbki przed rozpoczęciem analizy.

UWAGA 1 Przeliczenie udziału masowego w procentach na udział objętościowy w procentach wykonuje się z zastosowaniem obliczeń podanych w 8.3 i 9.5.3

UWAGA 2 Dane dotyczące precyzji nie są dostępne dla zawartości związków tlenowych większej niż 15 % (m/m); patrz Wprowadzenie.

UWAGA 3 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej symbole % (m/m)" i " % (V/V)" są używane do wyrażenia, odpowiednio, ułamka masowego, µ, oraz ułamka objętościowego, φ.

OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza Norma Europejska nie uwzględnia wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Obowiązkiem użytkowników niniejszej Normy Europejskiej jest zastosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia personelowi przed zastosowaniem tego dokumentu oraz spełnienia wymagań przepisów ustawowych i wykonawczych w tym zakresie.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1601:2017-09 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu w benzynie bezołowiowej -- Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
Data publikacji 16-08-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 1601:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1601:2014-06 - wersja polska, PN-EN 1601:2014-06/AC:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 1601:2014-06 - wersja angielska
ICS 75.160.20