PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej normie europejskiej określono wymagania i metody badań dla parafinowego oleju napędowego będącego przedmiotem obrotu i dostaw jako takiego, i zawierającego estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) w ilości do 7,0 % (V/V). Ma ona zastosowanie do paliwa używanego w silnikach z zapłonem samoczynnym i pojazdach przeznaczonych do zasilania parafinowym olejem napędowym. Zdefiniowano dwa rodzaje parafinowego oleju napędowego: o wysokiej liczbie cetanowej i o zwykłej liczbie cetanowej.

Parafinowy olej napędowy pochodzi z procesów syntezy lub uwodornienia.

UWAGA 1 Ogólna gwarancja dla silnika z zapłonem samoczynnym, może wymagać etapu walidacji dla parafinowego oleju napędowego do pojazdów samochodowych w celu potwierdzenia zgodności paliwa z pojazdem, co w przypadku niektórych obecnych silników może jeszcze wymagać przeprowadzenia (patrz także Wprowadzenie do niniejszego dokumentu). Przed użyciem wymagana jest konsultacja z producentem pojazdu.

UWAGA 2 Dla celów niniejszej dokumentu symbole „% (m/m)” oraz „% (V/V)” oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy i ułamek objętościowy.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15940+A1+AC:2019-04/Ap1:2019-06E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 01-04-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15940+A1:2018-07 - wersja angielska
ICS 75.160.20