PN-EN 15933:2013-02 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania pH w zakresie od pH 2 do pH 12, w zawiesinie osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów lub gleby, albo w wodzie (pH-H2O), albo w 0,01 mol/l roztworze chlorku wapnia (pH-CaCl2). Niniejszą Normę Europejską stosuje się dla próbek osadów ściekowych, próbek uzdatnionych bioodpadów oraz próbek gleby zarówno o wilgotności polowej, jak i powietrznie suchych.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15933:2013-02 - wersja polska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH
Data publikacji 31-05-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 15933:2012 [IDT]
ICS 13.030.01