PN-EN 15910:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Jakość wody -- Wytyczne do oceny liczebności ryb mobilnymi metodami hydroakustycznymi

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono znormalizowane metody uzyskiwania danych podczas pobierania próbek i procedury oceny danych populacji ryb w dużych rzekach, jeziorach i zbiornikach, z użyciem hydroakustycznych urządzeń stosowanych na platformach mobilnych (łodzie i statki). Norma ta obejmuje szacowanie wielkości populacji ryb w wodach pelagialu i profundalu na średniej głębokości > 15 m, za pomocą wiązki akustycznej zorientowanej pionowo, oraz w przybrzeżnych i powierzchniowych warstwach zbiorników wodnych na głębokości > 2 m, mierzonej wiązką zorientowaną poziomo. Strukturę wielkości populacji ryb można określić jedynie na stosunkowo niskim stopniu precyzji i dokładności, szczególnie z poziomo rozmieszczonych echosond. Obecnie stosowane techniki akustyczne nie pozwalają na bezpośrednie określenie gatunków, dlatego wskazane jest stosowanie ich w połączeniu z innymi bezpośrednimi technikami połowu. Norma ta zawiera zalecenia i wymagania dotyczące wyposażenia, projektowania badań, gromadzenia danych, przetwarzania danych i wyników oraz sprawozdawczości. W bibliografii podano wybraną literaturę mającą odniesienie do niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15910:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne do oceny liczebności ryb mobilnymi metodami hydroakustycznymi
Data publikacji 13-03-2014
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 15910:2014 [IDT]
ICS 13.060.70