PN-EN 15885:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Klasyfikacja i charakterystyki właściwości użytkowych technik renowacji, naprawy i wymiany systemów kanalizacji

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa system klasyfikacji technik bezwykopowych do renowacji, naprawy i wymiany w tej samej linii zewnętrznych systemów kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych w tym rur, połączeń i studzienek. Definiuje i opisuje grupy technik, ich różne metody odtwarzania i stosowane materiały.

Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wymiany sieci kanalizacyjnych w wykopach otwartych zgodnych z normą EN 1610 oraz bezwykopowej, zgodnej z normą EN 12889 budowy nowych przewodów kanalizacyjnych poza linią istniejącego systemu kanalizacyjnego i ich badań.

Nie ma również zastosowania do określenia wymagań dla poszczególnych produktów.

Dla każdej grupy technik norma wyszczególnia odpowiednie istniejące normy, materiały i zastosowania oraz nakreśla ich właściwości włączając aspekty instalacyjne, możliwości konstrukcyjne i hydrauliczne oraz wpływ usytuowania.

Norma nie ma zastosowania do jakichkolwiek innych prac wymaganych na istniejącym przewodzie poprzedzających renowację, naprawę lub wymianę.

Niniejsza Norma Europejska zapewnia informacje konieczne do ustalenia możliwych opcji renowacji i naprawy lub wymiany w celu identyfikacji optymalnej techniki w odniesieniu do określonego celu.

UWAGA: Za wybór i zaprojektowanie systemów renowacji, wymiany i naprawy odpowiedzialny jest projektant.

W normie nie określono metod obliczeniowych do ustalania wymaganej ilości materiału potrzebnego do zapewnienia pożądanego działania rurociągu przewidzianego do rehabilitacji dla każdej możliwej techniki.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15885:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja i charakterystyki właściwości użytkowych technik renowacji, naprawy i wymiany systemów kanalizacji
Data publikacji 18-12-2018
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 15885:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15885:2011 - wersja angielska
ICS 93.030