PN-EN 15869-1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące instalacji elektrycznej do zasilania z lądu prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz o natężeniu znamionowym do 125 A zacumowanych statków żeglugi śródlądowej. Niniejszy dokument ma zastosowanie do zasilania statków żeglugi śródlądowej w portach i miejscach cumowania w handlowej żegludze śródlądowej. W niniejszym dokumencie zawarto wymagania ogólne oraz informacje dotyczące procedury rozliczeniowej. W przypadku zasilania małych jednostek i łodzi mieszkalnych w marinach oraz podobnych instalacji stosuje się wymagania HD 60364-7-709. W przypadku lądowego przyłącza elektrycznego o prądzie znamionowym powyżej 125 A, które jest odpowiednie do statków pasażerskich eksploatowanych w charakterze hoteli, zastosowanie ma EN 16840. Wymagania serii HD 60364 oraz HD 384 mają w zasadzie zastosowanie do lądowych instalacji niskonapięciowych. Szczegółowy wykaz odpowiednich części podano w Bibliografii.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15869-1:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 06-08-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza EN 15869-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15869-1:2010 - wersja angielska
ICS 47.020.60, 47.060