PN-EN 15695-2:2017-12 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 2: Filtry, wymagania i procedury badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do filtrów jako części kabin, kategorii 2, 3 i 4, ciągników rolniczych i leśnych oraz opryskiwaczy samobieżnych, jak określono w EN 15695-1, w celu ograniczenia narażenia operatora (kierowcy) na substancje niebezpieczne przy wykonywaniu prac w rolnictwie i leśnictwie. Określono wymagania, procedury badań i informacje, które powinien dostarczyć producent filtra.
Niniejsza norma nie obejmuje:
- narażenia na fumiganty;
- kategorii kabiny i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa, które należy zastosować do konkretnego zastosowania;
- rzeczywistych parametrów kabiny w zastosowaniach polowych;
- trwałości filtrów lub układów filtracji w warunkach polowych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do filtrów, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15695-2:2017-12 - wersja polska
Tytuł Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 2: Filtry, wymagania i procedury badań
Data publikacji 19-07-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 15695-2:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 15695-2:2012 - wersja polska
ICS 65.060.10