PN-EN 15695-1:2017-12 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do kabin ciągników rolniczych i leśnych oraz opryskiwaczy samobieżnych. Jej celem jest ograniczenie narażenia operatora (kierowcy) na substancje niebezpieczne podczas stosowania środków ochrony roślin (PPP) i płynnych nawozów. W niniejszej Normie Europejskiej określono różne kategorie kabin ciągników rolniczych i leśnych oraz opryskiwaczy samobieżnych i odpowiednie wymagania oraz procedury badań w celu ograniczenia narażenia operatora (kierowcy) przebywającego w kabinie na substancje niebezpieczne. Określono również informacje, które ma dostarczyć producent ciągnika lub opryskiwacza samobieżnego.
Niniejszy dokument nie obejmuje:
-narażenia na fumiganty;
- kategorii kabiny i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa, które należy zastosować do konkretnego zastosowania;
- rzeczywistych parametrów kabiny w zastosowaniach polowych;
- trwałości filtrów w warunkach polowych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do kabin ciągników, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15695-1:2017-12 - wersja polska
Tytuł Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 15695-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 15695-1:2012 - wersja polska
ICS 65.060.10