PN-EN 15643-5:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena zrównoważoności budynków i obiektów inżynierii lądowej -- Część 5: Szczególne zasady i wymagania dla obiektów inżynierii lądowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano szczegółowe zasady i wymagania dotyczące oceny środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych właściwości użytkowych obiektów inżynierii lądowej, z uwzględnieniem ich charakterystyk technicznych i funkcjonalności. Oceny środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych właściwości użytkowych są trzema aspektami oceny zrównoważoności obiektów inżynierii lądowej.
Zasady stosuje się do wszystkich typów obiektów inżynierii lądowej, zarówno nowych, jak i istniejących, co jest istotne do oceny środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych właściwości użytkowych nowych obiektów inżynierii lądowej przez ich cały cykl życia, a także istniejących obiektów inżynierii lądowej przez ich pozostały czasie eksploatacji i koniec etapu życia.
Ocena zrównoważoności właściwości użytkowych obiektów inżynierii lądowej koncentruje się na ocenie aspektów i oddziaływania obiektów inżynierii lądowej wyrażonych wymiernymi wskaźnikami. Obejmuje ona ocenę wpływu obiektów inżynierii lądowej na oddziaływania środowiskowe, socjalne i ekonomiczne oraz aspekty poza lokalną infrastrukturą obiektów inżynierii lądowej oraz środowiskowe oddziaływania i aspekty wynikające z przenoszenia użytkowników obiektów inżynierii lądowej oraz stosowanie i eksploatację samej infrastruktury.
Nie ujęto oceny ryzyka środowiskowego, socjalnego i ekonomicznego, ale wyniki oceny ryzyka należy uwzględniać.
Normy Europejskie opracowane w ramach tych zasad nie ustalają reguł, w jaki sposób różne metodyki oceny mogą zapewnić metody wyceny; ani nie nakazują poziomów, klas lub poziomów odniesienia dla pomiarowych właściwości użytkowych.
UWAGA Metody wyceny, poziomy, klasy lub poziomy odniesienia można określać w wymaganiach dotyczących środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych właściwości użytkowych w opiniach klientów, przepisach budowlanych, normach krajowych, krajowych kodeksach praktyk, ocenach i sposobach certyfikacji obiektów inżynierii lądowej, itp.
W niniejszych zasadach nie ujęto reguł oceny aspektów środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych przez takie struktury jak systemy zarządzania. Uwzględniono jednak konsekwencje decyzji lub działań, które mają wpływ na środowiskowe, socjalne i ekonomiczne właściwości użytkowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15643-5:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena zrównoważoności budynków i obiektów inżynierii lądowej -- Część 5: Szczególne zasady i wymagania dla obiektów inżynierii lądowej
Data publikacji 28-11-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 15643-5:2017 [IDT]
ICS 91.040.01