PN-EN 15643-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena budynków -- Część 2: Postanowienia dotyczące oceny środowiskowych właściwości użytkowych

Zakres

Podano określone zasady i wymagania dotyczące opracowania metodyk, wyrażonych w szeregu normach, do oceny środowiskowych właściwości użytkowych budynków w rozumieniu możliwych do kwantyfikacji aspektów i wpływów środowiskowych z uwzględnieniem charakterystyk technicznych i funkcjonalności budynku. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych jest jednym z aspektów zintegrowanej oceny właściwości użytkowych budynku w postanowieniach ogólnych prEN 15643-1. W dokumencie uwzględniono ISO 21931-1

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15643-2:2011/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15643-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena budynków -- Część 2: Postanowienia dotyczące oceny środowiskowych właściwości użytkowych
Data publikacji 27-05-2011
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 15643-2:2011 [IDT]
ICS 91.040.01
Elementy dodatkowe PN-EN 15643-2:2011/Ap1:2013-07E