PN-EN 1563:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano gatunki żeliwa sferoidalnego i odpowiadające im wymagania.
W niniejszej Normie Europejskiej podano dwie grupy gatunków żeliwa sferoidalnego sklasyfikowane na podstawie własności mechanicznych mierzonych na próbkach do badań obrabianych mechanicznie, przygotowanych z wlewków próbnych. Pierwsza grupa dotyczy gatunków od ferrytycznych do perlitycznych. Druga grupa dotyczy gatunków ferrytycznych umocnionych roztworem stałym.
Niniejszym projektem Normy Europejskiej nie objęto warunków technicznych dostawy dla odlewów żeliwnych (patrz EN 1559-1 [3] i EN 1559-3 [4])
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wszystkich aspektów:
— żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego, które jest określone w EN 1564 [5];
— niskostopowego żeliwa sferoidalnego ferrytycznego, które jest określone w EN 16124 [6];
— prętów żeliwnych odlewanych metodą ciągłą, które są określone w EN 16482 [7];
— żeliwa austenitycznego, które jest określone w EN 13835 [8];
— żeliwa sferoidalnego przeznaczonego na rury, łączniki i ich złącza, które są przedmiotem EN 545 [9], EN 598 [10] i EN 969 [11];
— gatunków żeliwa sferoidalnego określonych w EN 545, które są stosowane na wyroby takie jak zawory przemysłowe, nieprzemysłowe ręcznie sterowane zawory odłączające i kołnierze oraz ich złącza, które są przedmiotem odpowiednich Europejskich norm wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1563:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne
Data publikacji 10-10-2018
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 1563:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1563:2012 - wersja polska, PN-EN 1563:2012 - wersja angielska
ICS 77.080.10