PN-EN 1562:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1562:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Odlewnictwo -- Żeliwo ciągliwe

Zakres

Określono wymagania dla żeliwa ciągliwego przeznaczonego do wytwarzania odlewów. Podano dwie grupy tego materiału: żeliwo ciągliwe białe i żeliwo ciągliwe czarne. Podano klasyfikację w oparciu o własności mechaniczne określone na próbkach oddzielnie odlewanych. Określono wartości umownej granicy plastyczności oraz wartości twardości Brinella

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 1562:2012 - wersja angielska
Tytuł Odlewnictwo -- Żeliwo ciągliwe
Data publikacji 24-05-2012
Data wycofania 25-04-2019
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 1562:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 1562:2000 - wersja polska, PN-EN 1562:2000/A1:2006 - wersja angielska
ICS 77.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1562:2019-04 - wersja angielska