PN-EN 1562:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1562:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Odlewnictwo -- Żeliwo ciągliwe

Zakres

Norma określa wymagania dla żeliwa ciągliwego przeznaczonego do wytwarzania odlewów. Podaje dwie grupy tego materiału a mianowicie żeliwo ciągliwe białe i żeliwo ciągliwe czarne. Każdą grupę reprezentuje kilka gatunków materiału. Klasyfikację podano w oparciu o własności mechaniczne określone na próbkach oddzielnie odlewanych. Norma podaje wartości umownej granicy plastyczności 0,2 procent oraz wartości twardości Brinella, określane tylko na życzenie zamawiającego. Norma nie obejmuje wymagań dotyczących składu chemicznego

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1562:2000 - wersja polska
Tytuł Odlewnictwo -- Żeliwo ciągliwe
Data publikacji 24-02-2000
Data wycofania 24-05-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 1562:1997 [IDT]
Zastępuje PN-H-83221:1992 - wersja polska, PN-H-83224:1984 - wersja polska
ICS 77.140.80, 77.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1562:2012 - wersja angielska, PN-EN 1562:2012 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 1562:2000/A1:2006E