PN-EN 15610:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny i koła w odniesieniu do emisji hałasu

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie określono metodę bezpośredniego pomiaru nierówności powierzchni tocznych szyny i kół powiązaną z emisją hałasu podczas jazdy pociągu ("chropowatość akustyczna"), w postaci widma pasma o zakresie 1/3 oktawy.
W niniejszym dokumencie opisano metodę dotyczącą:
a) doboru pozycji pomiarowych wzdłuż toru lub doboru kół pojazdu;
b) doboru pozycji pomiarowych do pomiarów poprzecznych;
c) procedury gromadzenia danych;
d) przetwarzania danych pomiarowych w celu oszacowania zestawu widma chropowatości o zakresie 1/3 oktawy;
e) prezentacji tego oszacowania w celu porównania z wartościami granicznymi chropowatości akustycznej;
f) porównania z podaną górną granicą w odniesieniu do widma fal o zakresie 1/3 oktawy;
g) wymagań dotyczących systemu pomiarowego.
1.2 Ma zastosowanie do:
a) badania zgodności referencyjnych odcinków torów w odniesieniu do testu akceptacji emisji hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe;
b) badania charakterystyki odcinków toru w odniesieniu do hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe;
c) akceptacji stanu nawierzchni, tylko w przypadku, gdy kryterium akceptacji jest chropowatość akustyczna;
d) oceny stanu powierzchni kół jako czynnika wpływającego na akustyczną akceptację klocków hamulcowych;
e) oceny nierówności powierzchni tocznych szyny i koła jako czynników uwzględniających przy obliczaniu łącznej chropowatości koła i szyny;
f) diagnozowania problemów związanych z hałasem styku koło/szyna dla konkretnych torów lub kół;
g) oceny nierówności powierzchni tocznych szyny i koła jako czynników uwzględniających przy modelowaniu szumu tocznego;
h) oceny nierówności powierzchni tocznych szyny i koła jako czynników uwzględniających w metodzie separacji źródeł hałasu.
1.3 Nie ma zastosowania do:
a) pomiaru nierówności (nierówność szyny, nierówność kół lub łączna nierówność) przy użyciu metody pośredniej;
b) analizy wpływu oddziaływania pomiędzy kołem a szyną, na przykład "filtru kontaktowego";
c) zatwierdzania reprofilacji szyny i koła, włącznie z operacjami szlifowania koła, z wyjątkiem tych, w których chropowatość akustyczna jest w szczególności kryterium zatwierdzania (a nie kryteriami jakości szlifowania, jak przewidziano np. w normie EN 13231-3);
d) charakterystyki geometrii toru i kół, z wyjątkiem sytuacji związanych z generowaniem hałasu.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15610:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny i koła w odniesieniu do emisji hałasu
Data publikacji 08-08-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15610:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15610:2009 - wersja angielska
ICS 17.140.30, 93.100