PN-EN 15528:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą

Zakres

Określono system klasyfikacji linii kolejowych i podziału pojazdów szynowych na kategorie. Opisano procedurę określenia wpływu obciążeń pojazdów i granic ładowności pojazdów towarowych, która może być użyta do ustalenia, czy pojazd szynowy może być dopuszczony na odpowiedniej linii. Podano przykłady dopuszczalnej masy na oś dla różnych typów wagonów i lokomotyw

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15528:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą
Data publikacji 11-07-2008
Data wycofania 30-04-2013
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15528:2008 [IDT]
ICS 03.220.30, 45.060.20