PN-EN 15507:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Opakowania -- Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych -- Badania porównawcze różnych rodzajów polietylenu

Zakres

Określono parametry materiałowe oraz wymagania dotyczące badań i procedur związanych z wykonywaniem testów porównawczych gatunków polietylenu o dużej gęstości wysoko molekularnego (PE-HD-HMW), oraz średnio molekularnego (PE-HD-MMW) używanego do produkcji opakowań oraz pojemników dużych do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych. Norma może być stosowana w połączeniu z wybranymi badaniami dotyczącymi transportu cieczy

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15507:2009 - wersja angielska
Tytuł Opakowania -- Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych -- Badania porównawcze różnych rodzajów polietylenu
Data publikacji 06-04-2009
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 15507:2008 [IDT]
Dyrektywa 96/87/EC, 94/55/EC, 96/49/EC, 96/86/EC, 2008/68/EC
ICS 13.300, 55.040