PN-EN 15461:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Charakterystyka własności dynamicznych odcinków toru dla ruchu poprzez pomiary hałasu

Zakres

Zdefiniowano 15 pojęć związanych z pomiarem hałasu powstającego podczas oddziaływania pomiędzy kołami pojazdu kolejowego a torem szlakowym. Ustalono warunki do oceny własności dynamicznych toru stanowiących podstawowe parametry wpływające na powstawanie hałasu kolejowego. Określono metodę badań zachowania odpowiednich odcinków toru do pomiarów hałasu emitowanego przez pojazdy. Podano formę opracowania wyników i raportu z pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15461:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Charakterystyka własności dynamicznych odcinków toru dla ruchu poprzez pomiary hałasu
Data publikacji 25-06-2008
Data wycofania 11-03-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15461:2008 [IDT]
ICS 45.080, 17.140.30