PN-EN 15426:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Świece -- Specyfikacja emisji sadzy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metodę oceny emisji sadzy podczas palenia świec w pomieszczeniach. Ma to zastosowanie do świecy z pojedynczym knotem o średnicy do 100 mm lub świecy o równoważnej powierzchni przekroju, przeznaczonej do palenia w pomieszczeniach.
UWAGA Pojedyncze świece knotowe o średnicy powyżej 100 mm lub o równoważnej powierzchni przekroju i świece z wieloma knotami nie mogą być oceniane tą metodą z przyczyn technicznych. W przypadku takich świec możliwa jest ocena widocznego uwalniania sadzy.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15426:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Świece -- Specyfikacja emisji sadzy
Data publikacji 04-02-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 332, Świec i Zniczy
Wprowadza EN 15426:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15426:2008 - wersja angielska
ICS 71.100.99