PN-EN 15355:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączania hamulca

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do zaworów rozrządczych i urządzeń wyłączania hamulca. Zawory rozrządcze zawarte w niniejszym dokumencie są zaworami stopniowo odhamowującymi. Nie uwzględniono zaworów odhamowujących w sposób niestopniowy. Funkcjonalnie zawory rozrządcze są uważane za nieposiadające przekładników ciśnienia dowolnego typu, nawet jeśli przekładniki ciśnienia są fizycznie integralną częścią zaworów rozrządczych. Niniejszy dokument odnosi się zarówno do urządzeń wyłączania hamulca, montowanych oddzielnie od zaworu rozrządczego, jak i urządzeń wyłączania hamulca, zintegrowanych z zaworem rozrządczym. W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, badania i zapewnienia jakości zaworów rozrządczych i urządzeń wyłączania hamulca. Zawór rozrządczy i urządzenie wyłączania hamulca opisane w niniejszej normie są przeznaczone do zastosowania w układzie hamulcowym zamontowanym w pojeździe o maksymalnej długości 31 m oraz maksymalnej objętości przewodu hamulcowego wynoszącej 25 l, przy jego średnicy wewnętrznej zawartej od 25 mm do 32 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15355:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączania hamulca
Data publikacji 08-08-2019
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15355:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15355+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.060.01