PN-EN 15331:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Zasady planowania, zarządzania i nadzorowania prac konserwacyjnych w budynkach

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono zasady i ogólne metody, które mogą być stosowane przy planowaniu, zarządzaniu i nadzorowaniu prac konserwacyjnych w budynkach i ich otoczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zadaniami i potrzebami właścicieli i użytkowników, mając na uwadze wymaganą jakość konserwacji. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zarządzania pracami konserwacyjnymi w budynkach. W Załączniku A dla celów informacyjnych podano możliwą klasyfikację budynków

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15331:2011 - wersja angielska
Tytuł Zasady planowania, zarządzania i nadzorowania prac konserwacyjnych w budynkach
Data publikacji 30-11-2011
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza EN 15331:2011 [IDT]
ICS 03.080.10, 91.040.01