PN-EN 15293:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań paliwa etanolowego (E85) do pojazdów samochodowych będącego przedmiotem obrotu i dostaw. Ma ona zastosowanie do paliwa etanolowego (E85) do pojazdów samochodowych stosowanego w silnikach samochodowych o zapłonie iskrowym zaprojektowanych do pracy na paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych.

Nominalnie, paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych jest mieszaniną 85 % (V/V) etanolu i benzyny bezołowiowej, lecz zakłada się możliwość wytwarzania różnych „sezonowych rodzajów” zawierających więcej niż 50 % (V/V) etanolu.

UWAGA 1 Dla celów niniejszego dokumentu terminy „% (m/m)” i „% (V/V)” oznaczają odpowiednio, ułamek masowy i ułamek objętościowy.

UWAGA 2 Do niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie odchylenia typu A (patrz Załącznik C).

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15293:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 11-09-2018
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15293:2018 [IDT]
ICS 75.160.20