PN-EN 15101-1+A1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) do izolacji cieplnej i/lub dźwiękowej budynków, gdy są one stosowane w ścianach, podłogach, galeriach, dachach i sufitach.
Niniejsza Norma Europejska jest specyfikacją wyrobów z izolacją celulozową z celulozy w postaci luźnej (LFCI) przed zastosowaniem.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano właściwości wyrobu i podano procedury badania, znakowania i etykietowania oraz zasady oceny zgodności.
Wyroby objęte niniejszą Normą Europejską mogą być również stosowane w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach kompozytowych; strukturalne właściwości użytkowe systemów zawierających te wyroby nie jest uwzględniona.
Wyroby o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 10 °C powyżej 0,060 W/(m×K) lub deklarowanym oporze cieplnym poniżej 0,25 m2×K/W nie są objęte niniejszą Normą Europejską.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu wszystkich właściwości, które ma osiągnąć wyrób, aby wykazać przydatność do określonego celu w danym zastosowaniu. Wymagane poziomy znajdują się w lokalnych przepisach lub w normach niesprzecznych.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wyrobów z celulozy produkowanych fabrycznie wprowadzanych do obrotu jako płyty miękkie, maty lub płyty przeznaczone do izolacji budynków lub jako wyroby z celulozy w postaci luźnej do izolacji wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15101-1+A1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem
Data publikacji 27-06-2019
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 15101-1:2013+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15101-1:2013-12 - wersja angielska
ICS 91.100.60