PN-EN 15093:2010 - wersja polska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich

Zakres

Określono podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich. Opisano przewidywalne istotne zagrożenia - jakie mogą wystąpić przy tych urządzeniach - oraz wskazano możliwe środki zapobiegawcze w celu uniknięcia zagrożeń i zmniejszenia ryzyka. Ujęto istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i zdarzenia związane z walcarkami do walcowania na gorąco wyrobów płaskich. Podano nie tylko warunki prawidłowego działania urządzeń, lecz również możliwe do przewidzenia błędy, nieprawidłowe działania i uszkodzenia wskutek nieprawidłowej eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15093:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich
Data publikacji 30-12-2010
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 15093:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 15093:2009 - wersja angielska
ICS 77.180