PN-EN 14974:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy skateparków do publicznego użytku przeznaczonych dla użytkowników deskorolek, innego rolkowego sprzętu sportowego oraz rowerów BMX.
Określono wymagania bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące badań i oznakowania, informacji dostarczanej przez producenta, informacji dla użytkowników, a także informacji dotyczących kontroli i konserwacji mające na celu ochronę użytkowników i osób postronnych (np. widzów) przed zagrożeniami tak dalece jak to możliwe, gdy skatepark jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób łatwy do przewidzenia.
Niniejsza norma nie dotyczy urządzeń dla rowerów uformowanych z gruntu, żwiru lub kamienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14974:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 02-07-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 14974:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14974+A1:2010 - wersja angielska
ICS 97.220.10