PN-EN 14960:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14960-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy nadmuchiwanego sprzętu do zabawy przeznaczonego do stosowania dla dzieci w wieku czternastu lat i młodszych, do użytku zarówno indywidualnego, jak i grupowego. W niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa dla nadmuchiwanego sprzętu do zabawy, w przypadku którego głównymi działaniami są kołysanie się oraz zjeżdżanie. Ustalono sposoby identyfikacji zagrożenia i zmniejszenia wypadkowości użytkowników związanej z projektem, wytwarzaniem i dostarczeniem nadmuchiwanego sprzętu do zabawy. Określono jaka informacja powinna być dostarczona wraz ze sprzętem. Wymagania określono biorąc pod uwagę czynnik zagrożenia w oparciu o dostępne dane. Ustalono wymagania, które będą chronić dzieci przed zagrożeniami, które dziecko jest w stanie przewidzieć podczas zamierzonego użytkowania sprzętu lub w inny sposób możliwy do przewidzenia. Niniejsza norma nie dotyczy sprzętu nadmuchiwanego unoszącego się na wodzie i sprzętu rekreacyjnego, nadmuchiwanych zabawek do użytku domowego, konstrukcji unoszonych powietrzem, sprzętu nadmuchiwanego stosowanego jedynie dla ochrony, ratowniczego sprzętu nadmuchiwanego ani innych rodzajów nadmuchiwanych zabawek, w przypadku których głównymi działaniami nie jest kołysanie się ani zjeżdżanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14960:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 13-02-2014
Data wycofania 10-07-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 14960:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14960:2008 - wersja polska
ICS 97.200.50, 97.190
Zastąpiona przez PN-EN 14960-1:2019-07 - wersja angielska