PN-EN 14844+A1:2009 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Przepusty skrzynkowe

Zakres

Zakres zmiany: 1. w przedmowie zastąpiono 4 "prEN" przez "EN", 2. w 4.3.1.1 - w 3cim paragrafie usunięto zdanie "Długość wypustu powinna na ogół wynosić od 1,3 do 2 razy wymiar podstawy wypustu." po 3cim paragrafie dodano Uwagę, 3. cały Aneks ZA zastąpiono nowym tekstem

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14844+A1:2009 - wersja francuska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Przepusty skrzynkowe
Data publikacji 02-04-2009
Data wycofania 17-12-2010
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 14844:2006+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14844:2008 - wersja polska
ICS 91.100.30