PN-EN 14813-2+A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN
Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 2: Badania typu

Zakres

Ustalono programy i metody badań instalacji klimatyzacyjnej stosowanej w kabinach maszynisty pojazdów szynowych wyposażonych w systemy klimatyzacji lub ogrzewania/wentylacji obejmujących lokomotywy, pojazdy linii głównych, podmiejskich lub regionalnych oraz linii miejskich, takie jak pojazdy metra i tramwaje. Określono metody pomiaru parametrów komfortu w kabinach maszynisty. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14813-2+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 2: Badania typu
Data publikacji 11-03-2011
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14813-2:2006+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14813-2:2006 - wersja angielska
ICS 45.060.10